FAHRSCHOUL Luss EIFFENER - Theoriestonnen
FAHRSCHOUL  Luss EIFFENER - Slogan
Theoriestonnen
op Letzebuergesch:


Theoriestonnen sin emer Meindes an Denschtes vun 17:30 - 19:30 Auer zu Scheffleng, an Metwoch an Donneschtes vun 17:30 - 19:30 zu Peiteng.
 
Wann et vir d'1scht ass wou een e Führerschein mecht, muss een 12 Stonnen machen.
Vir all weideren Führerschein, oder wann een durchgefall ass brauch en nemen nach 6 Stonnen ze machen.
Den Theoriecours ass ze bezuehlen wann een vir d'1scht an den Cours kent
 

Homepage
zur Verfügung gestellt
von Vistaprint